28
Ara

Marka Oluşturma Yönetimi Nasıl Yapılır?

Marka Oluşturma Yönetimi Nasıl Yapılır?

Bir ürün tasarlama süreci ilkin ürünü ortaya çıkaracak markanın oluşturulmasıyla başlar. Günümüzde tüketim çılgınlığı üretimi her alanda devasa boyutlara taşımıştır. Her bir üründen binlerce çeşit piyasaya sürülmektedir. Bunlardan bazıları diğerlerinden daha çok ön plana çıkmaktadır. Kalite bu durum için önemli bir kıstas olmakla birlikte yalnız başına yeterli değildir. Bir de ürünü potansiyel alıcıya sunan markanın sahip olduğu güç, insanlardan oluşturduğu izlenim konusu vardır. Marka oluşturma süreci bu bakımdan üründen önce ele alınması gereken bir adımdır. Çünkü müşteri, ürünün kalitesi ve niteliğinden çok, çoğu zaman marka adına göre bir tercih oluşturmaktadır.

Marka oluşturma ajansları her şeyden önce güçlü ve güvenilir bir marka yaratma konusunda işe koyulurlar. Bir markanın yaratım sürecinde şirketin sahip olduğu değerlerin yanında misyon ve vizyon da sürece en baştan dahil edilir. Buna göre markanın ismi belirlenir. Renk tercihi yapılır ve logo tasarımı için harekete geçilir. Son aşamada, çeşitli reklam stratejilerinde ise akılda kalıcı, kısa ve basit bir slogan bulunur. Tüm bu süreçte yenilikçi, yaratıcı, özgün bir yaklaşım atılması marka danışmanlığı açısından zaruridir. Firmalar ürünlerine odaklandıkları kadar, insanlarla ilişkilerine de yoğunluk verirler. Çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklerle, bazı sosyal sorumluluk projeleriyle isimlerini ön plana çıkarabilirler. Zira toplumun yarasına gayret eden firmalar insanlar için daha çok tercih edilme sebebidir.

Markanın kendi değerlerini ve ürününü doğru bir şekilde tanıtması önemlidir. Bu noktada güçlü ortaklıklar kurmak sürece olumlu katkı sağlayabilir. Örneğin benzer veya farklı alanlar faaliyet gösteren ve insanlar için güvenirliği simgeleyen bir firmayla yapılacak ortaklıklar, birlikte atılacak adımlar markanın oluşma sürecinde imajını güçlendirecektir. Marka danışmanlığı nedir sorusu tüm bu süreçleri kapsamaktadır. Günümüzde insan ilişkilerinde olduğu kadar müşteri ve firmalar arasında da güven ilişkisi önemlidir. Alıcı sadece markanın adından, ona verdiği güvenden dolayı belirli ürünlere yönelebilir. Markanın yaratıcı, yenilikçi, çağı yakalayan bir vizyon ortaya koyması insanları heyecanlandıracak, bir beklenti oluşmasını sağlayacaktır. Marka oluşturma sürecinde bütün bu bileşenler aktif olarak kullanılır.